Banyaka – Formació salut sexual i reproductiva

Any d’inici: 2016

Any d’acabament: 2022

Inversió: 26.606,37€

Beneficiaris: Dones de la zona de Banyaka

Cofinançadors:

L’objectiu del projecte és la formació sobre educació sexual, assessorament i serveis bàsics de salut sexual i reproductiva, a joves, noies i nois (fins a 30 anys), centrant-nos principalment en tres àmbits:

  1. Prevenció de la MGF (Mutilació Genital Femenina).
  2. Conscienciar sobre la importància de la planificació familiar i potenciar la seva utilització.
  3. Informar del procés d’embaràs i part, emfatitzant la importància d’haver tingut una prèvia i adequada salut, la qual cosa comporta no efectuar la MGF i planificar els embarassos.

Aquest projecte es realitza al Health Center de Banyaka, població de Gàmbia.

La directora del centre, Naffie Jatta, responsable del projecte a territori, s’ha implicat profundament en el projecte, de manera que aquest estat tenint un gran èxit entre els habitants de Banyaka i poblacions properes.

La dinàmica del projecte ha fet que les visites al centre de salut per temes de Planificació Familiar, embaràs i part, anessin augmentant als llarg dels anys.

S’han realitzat

Classes quinzenals

Els 15 joves participants del projecte han assistit amb regularitat a les classes quinzenals.

Tallers de cap de setmana

S’han dut a terme els quatre tallers de cap de setmana previstos, amb l’assistència de tots els participants.

Sensibilitzacions

L’any 2022 es van realitzar dues sensibilitzacions, al mesos de Maig-Juny i al Setembre-Octubre, a les poblacions de Banyaka, Mamouda, Mariama Kunda i Kunkuyang Madiana. Hi ha hagut un lleuger increment respecte de l’any anterior, amb una assistència total de 964 persones, d’elles 329 homes i 635 dones. Com s’aprecia, l’assistència masculina va ser important i subratllem la importància de la participació d’homes de totes les comunitats properes a Banyaka a les sensibilitzacions dutes a terme, així com la utilització dels serveis per part de la població masculina.

Servei de planificació familiar

L’any 2022 hi ha hagut un lleuger increment de visites al servei de planificació familiar, havent-se efectuat 2.838 visites, front a les 2.531 de l’any anterior.

Pel que fa la demanda d’anticonceptius:

– S’han posat 1.420 Implants
– 171 dones han optat per la píndola anticonceptiva.
– S’han repartit 1.376 capses de preservatius.

El mes de desembre de 2022 es va comunicar a la directora del Banyaka Healt Center, Naffie Jatta, el seu canvi de destí. L’any 2023 es fa càrrec de la direcció del Jambur Community Clinic, a la comunitat de Jambur. És una comunitat del Kombo Sud, amb 30.000 habitants aproximadament. Consta de 5 municipis: Gidong, Neco Town, Santang Juba I Jambur Mandinka kunda.

S’ha valorat la conveniència de continuar el projecte amb aquest nou destí, donat que, despres dels 7 anys d’imlementació del projecte a Banyaka, ja estava sent difícil trobar candidats que no haguessin participat entre la població a la qual ens adrecem (nois i noies escolaritzats). Igualment en el moment de les sensibilitzacions a les poblacions veïnes. Molts dels joves a qui ens adreçàvem ja havien participat en el projecte i les poblacions veïnes en tenien coneixement, aspecte que queda palès en l’augment de les visites al servei de planificació familiar.