SUPORT AL POBLE SAHRAUÍ

Any d’inici: 1996

Any d’acabament: 2004

Inversió: 32.980,40€

Beneficiaris: Refugiats Sahrauís de Tinduf

Cofinançadors:

Sahara

Des de l’any 1996 fins el 2004, Sant Just Solidari va participar en el projecte de “Colònies d’estiu d’infants Sahrauís”, coordinat per l’ACAPS i pel Front Polisari. Els objectius generals del projecte eren:

– Donar a conéixer la realitat del poble sahrauí mitjançant els nens i nenes participants a les colònies, i la seva relació amb les famílies catalanes.

– Fomentar l’apropament del poble sahrauí i el nostre país.

– Realitzar un intercanvi cultural entre els nens i nenes d’ambós països.

– Facilitar l’atenció sanitària als nens i nenes sahrauís que ho necessitessin.

– Donar suport al procés per a la independència i la llibertat del poble sahrauí.

Els infants sahrauís eren acollits durant els mesos de juliol i agost per famílies del nostre municipi, o vinculades a ell. Durant el mes de juliol, assitien als casals, la qual cosa permetia la seva integració amb la resta de nens i nenes de Sant Just Desvern.

Els vincles que establien amb la família acollidora arribaven a ser molt estrets i es mantenien amb el temps. Algunes famílies es van desplaçar posteriorment als campaments de refugiats de Tinduf on van poder conviure uns dies amb els infants.

Es va col•laborar, en diverses ocasions, amb les “Caravanes Solidàries”, que consistien en l’enviament de menjar als campaments.

Des de Sant Just Solidari s’ha donat suport al poble Sahrauí, que pateix una injustícia històrica des del 1975, i s’ha treballat perquè aquesta no caigui en l’oblit.