LORETO – ÍNDIA

Any d’inici: 2013

Any d’acabament: 2013

Inversió: 1.500€

Beneficiaris: Alumnes Escola Loreto

Cofinançadors: Pani (Pont per a l’adopció de nens i nenes de la Índia)

loreto-india

L’Escola Loreto Convent Entally comença com a orfenat el 1841 recollint infants víctimes de maltractaments, desnutrició, etc.. portat per les Germanes de Loreto.

En el moment que es porta a terme el projecte l’escola acull més de 1300 infants, dels quals uns 750 estan becats, 150 dels quals hi son en règim intern que quasi bé és gratuït. Una treballadora social determina l’estatus de la família i segons el diagnòstic s’atorguen les beques.

Els recursos provenen de les famílies d’antics alumnes en bona situació que ajuden la seva escola, i de donatius.

L’escola es manté i fa un treball de gènere encomiable en un context complicat, dedicant un esforç molt important a un grup molt gran de nenes i noies orfes o de famílies extremadament pobres i/o desestructurades.

El 2013 es va crear una comissió de treball formada per persones provinents de l’entitat Pont per a l’adopció de nens i nenes de l’Índia, PANI, i per membres de Sant Just Solidari per a elaborar una proposta inicial de treball amb l’Escola Loreto Convent Entally com a contrapart.

L’objectiu inicial d’aquesta col•laboració era mantenir la relació que ja va establir PANI amb l’Escola Loreto Convent Entally, atenent a les seves demandes, i mica en mica anar enfortint les relacions amb la il•lusió d’afrontar reptes de més envergadura en el futur, amb un impacte mes directe amb les alumnes de l’escola.

La demanda inicial per part de l’Escola va ser l’ajut econòmic per a les millores de l’edifici que té un segle d’història i requereix d’un manteniment urgent. En concret per a la reforma del menjador, s’ha reformat el sostre ja que hi havia goteres i s’han enrajolat les parets. Aquesta va ser l’actuació feta l’any 2013.

Davant les dificultats de mantenir una relació fluïda amb la contrapart i no existir una nova demanda es dóna per tancat el projecte.