Hospital

Any d’inici: 2004

Any d’acabament: 2010

Inversió: 220.678,90€

Beneficiaris: Habitants de Camoapa i comunitats veïnes

Cofinançadors: Ministeri de Salut del Govern de Nicaragua (MINSA), Fons d’Inversió Social i d’Emergència (FISE), Agència Catalana de Cooperació i Desenvolupament (ACCD), Fundació Catalana Alejandre, Fundació Pau Barcelona, Hewlett Packard, Hora de Ayudar, Ajuntaments de Sant Just Desvern i de Camoapa

hospital

Des de la seva fundació l’any 1858, Camoapa ha anat incrementant la seva població de forma continua i el desenvolupament ha estat lent i molt complicat. L`any 1.941, es va construir el primer centre de salut a la ciutat de Camoapa, l`objectiu era poder atendre els 7.000 pobladors que vivien aleshores al Municipi.

El permanent creixement demogràfic, especialment a partir de principis dels 90, va fer que hi haguessin diferents esforços per part de l’Ajuntament i de la població civil de Camoapa per construir un nou hospital que permetés atendre dignament els malalts del Municipi. Però després de diferents intents, no va ser fins l’any 2.003 que es va formar un grup de treball amb la clara intenció d`aconseguir definitivament la construcció i equipament d`un nou hospital a Camoapa. L’Ajuntament de Camoapa, el Ministeri de Salut de la República de Nicaragua (MINSA) i la societat civil de Camoapa organitzada al “Comité pro- construcción del nuevo hospital de Camoapa” van presentar a Sant Just Solidari el projecte i van sol•licitar el nostre recolzament.

El projecte ja incloïa el terreny on es construiria l`hospital, a només 800 metres de l’antic centre de salut, a un emplaçament extraordinari, ben comunicat i de 5 hectàrees de terra, donació de l`enginyer Juan Ramón Caldera. SJS va decidir participar activament en el projecte. Era el major repte que mai havia iniciat la nostra ONG.

L’any 2.004 totes les parts actores del projecte van signar un conveni, de forma que Sant Just Solidari es va comprometre a equipar el nou hospital, amb la condició que la construcció estigués finalitzada i el MINSA assegurés els recursos humans necessaris pel correcte manteniment del nou centre quan s’inaugurés.

Sent clars els compromisos de totes les parts, i una vegada va ser perfectament definit el perfil del projecte i construcció del nou hospital, el novembre de 2.006 l’Ajuntament de Camoapa va finançar les obres d`anivellament del terreny, moviment de terres i reubicació de l`antic escorxador de Camoapa.

El desembre de 2.006 va començar la primera fase de les obres de construcció. Finançada pel FISE (Fondo de Inversión Social de Emergencia), gràcies a la gestió del aleshores President de la República de Nicaragua, Sr Enrique Bolaños. Van ser 8 mesos d`obres, en que 80 treballadors, gran part habitants de Camoapa, van construir l`edifici d’administració, consultes mèdiques, diagnosi i recolzament i internament (amb capacitat per a 25 llits). El cost va ser de 400.000 dòlars.

L’agost de 2.007 va iniciar-se la segona i última fase de les obres, finançada pel Ministeri de Salut (MINSA), amb un cost de 500.000 dòlars, que va generar feina per a 100 persones fins l’abril de 2.008. Es va construir l’edifici d’emergències, serveis generals i les obres exteriors.

SJS va fer la primera aportació econòmica a Camoapa el gener de 2.009, millorant diferents aspectes de la construcció, que es van considerar deficients. Els equips necessaris pel funcionament de l’hospital van ser lliurats per part de SJS el maig de 2.009.

El 16 d`octubre de 2.009, es va inaugurar el nou hospital i van començar a ser atesos els primers pacients.

El trasllat al nou hospital ha estat un triomf, un èxit i un motiu d’orgull per a tots els ciutadans de Camoapa, que finalment han vist com un dels grans somnis de tots els veïns del Municipi s’ha fet realitat. Des del primer dia, l’assistència de pacients és molt alta, sabent que ara son atesos en unes instal•lacions excel•lents, on pràcticament tots els equipaments són nous i disposen d’alguns que mai havien utilitzat: a pediatra, un bressol tèrmic; a ginecologia, un ecògraf; a odontologia, una moderna unitat dental completa; a medicina interna, un equip per practicar electrocardiogrames…

Els nous equips són molt beneficiosos per als infants i dones embarassades, aspecte fonamental tenint present que més del 40 % dels habitants de Camoapa són menors de 12 anys, que el creixement demogràfic és del 3.09 % i que es preveu que la població es dupliqui en uns 19 anys. Els més de 1.000 parts que anualment hi ha al Municipi podran ser atesos amb major seguretat i garanties.

Cal destacar també que SJS ha fet donació d’una nova ambulància perfectament equipada i d’una moto de muntanya que permeten arribar a atendre pacients d`àrees rurals de difícil accés.